Grade 2 Mathematics: Q1: Week 6:Aralin1: Properties of Addition

Grade 2 Mathematics: Q1: Week 6:Aralin1: Properties of Addition#tuklasdunong#grade2mathlessons#mathgrade2#modulegrade2#mathforgrade2#grade2math#mathematicsgrade2#math2#mathematicsforgrade2#Propertiesofaddition#commutative#associative#identitypropertyofaddition

Ang bidyong ito ay naglalaman ng mga gawain o pagsasanay na magpapatibay sa pang-unawa ng mga mag-aaral sa Matematika 2:Properties of Addition

Sa pamamagitan ng detalyadong paliwanag ng may-akda, matutulungan nito ang mga mag-aaral na matutuhan ang aralin mula sa pinakamadali hanggang sa pinakamahirap na bahagi.

Hangad ng may likha na WALANG BATANG MAIIWAN O HINDI MaTUTUTO!
#mathematics2#
Ang mga pagsasanay sa bidyo ay sariling likha ng may akda.
Ang mga larawan ay galing sa pinterest at google.

Enjoy TeachingEnjoy Learning

Fb account: https://m.facebook.com/marlyn.manuel.9?ref=bookmarks
https://m.facebook.com/marlyn.manuel.9?ref=bookmarks
Background Music:

Music: You Know
Musician: Jef

Music: Dome
Musician: Jef
License: http://youtu.be?sDH9BZAkark
http:/youtu.br/ySg-5yp_zL8

NASA depot banner for NASA merge NASA hoodies NASA T-shirts and NASA accessories