Amazon Game Studios lays off ‘dozens’ of staff – Gamasutra

  1. Amazon Game Studios lays off 'dozens' of staff  Gamasutra
  2. Amazon Lays Off Dozens Of Game Developers During E3  Kotaku
  3. Amazon Game Studios lays off 'dozens' of developers  Android Central
  4. Amazon Lays Off 'Dozens' of Developers & Cancels Unannounced Games  MMORPG.com
  5. Amazon Game Studios lays off dozens of game developers  VG247
  6. View full coverage on Google News